PRAVDATen, kdo hledá pravdu, musí, pokud je to jen možno, pochybovat o všem.
René Descartes (zednář :)Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

Cenzura je nepřípustná.

Listina základních práv a svobod, článek 17